Pristupnica

Ova pristupnica je sačinjena radi regulisanja članstva u Evropskom Institutu - Regionalnom centru
Evropski institut - Regionalni centar, se obavezuje da članu koji redovno izmiruje  mesečnu članarinu obezbedi pohađanje kursa po programu Evropskog instituta, 8 časova mesečno od 45  min ili 4 blok časa (sat ipo), literature – elektronsku knjigu – virtuelnu  učionicu za svaki nivo kursa i za svaki mesec, polaganje i  izdavanje sertifikata koji izdaje Evropski institut za obrazovanje.
 
Uplatom članarine od 1.900,00 dinara/mesečno (Basic) član ima pravo da pohađana 1 kurs.
Uplatom članarine od 3.000,00 dinara/mesečno (Silver) član ima pravo da pohađa do 2 kursa.
Uplatom članarine od 7.000,00 dinara/mesečno (Gold) do 4 člana porodice pohađaju po 1 kurs po izboru. 
 
Članstvo i obaveze  prema Evropskom institutu prestaju bez ikakvih daljih obaveza i posledica ukoliko  polaznik ne izmiri redovnu mesečnu članarinu, a sa time prestaju i prava da  polaznik pohađa kurseve i sve druge aktivnosti u organizaciji Evropskog instituta - Regionalnog centra.
 
Članarina se reguliše na mesečnom  nivou i to uplatom na tekući račun Evropskog instituta - Regionalnog centra. Iznimno, članarina se ne plaća ukoliko postoji pauza u radu grupe, tj. ukoliko grupa polaznika jednog nivoa padne ispod 5 članova. U tom slučaju nastava prestaje dok se ne skupi dovoljan broj polaznika, i tokom pauze član, polaznik kursa, nema obavezu plaćanja članarine.
   
Prihvatanjem ove pristupnice o članstvu, polaznik je saglasan sa uslovima rada Evropskog instituta - Regionalnog centra i programom Evropskog instituta za obrazovanje i edukaciju koje realizuju tokom besplatnih  kurseva za svoje članove, a koji je objašnjen u tekstu iznad.